Staffare AB fortsätter

sin långsiktiga satsning i norra Sverige.

Anledningen till större lokalerna och lättillgängliga placeringen i Skellefteå är att företaget vill jobba för att ännu bättre
tillgodose kundernas behov gällande tillgänglighet och grad av service.Fullservice anläggningen på Filtergränd 4 är på
2030 kvadratmeter och har en tillhörande tomt på 8600 kvadratmeter.
Inflyttning kommer att ske under december 2018.