Kverneland iXtra LiFe

Första delen av en god start

IXtra LiFe tillsammans med Kverneland Optima precisionssåmaskin säkerställer att fröna sås på rätt plats och applicerar rätt mängd flytande gödning på samma gång. För bästa möjliga start av grödan placeras den flytande gödningen nära fröet. Den smarta elektroniken på både såmaskin och fronttank kommunicerar så att appliceringen startar och stoppar tillsammans med varje enskild rad. iXtra LiFe ger flytande gödning nära raderna på precisionssåmaskinen. Med den strängare gödningslagstiftningen är en effektiv näringstillförsel avgörande för att minska den totala mängden gödningsmedel varje år. Radgödning är ett sätt att öka effektiviteten och spara pengar tack vare en bättre placering av gödningen nära fröna.

Fördelarna

  • 100 % ISOBUS-kompatibilitet
  • Det flytande gödningen placeras nära utsädesraden i ett svep och ger en snabbare start.
  • Snabbare tillväxt av grödan. Detta innebär att fältet täcks snabbare för att undvika ogräsutveckling.
  • Spara kostnader för gödning och utsäde, eftersom det inte finns någon överlappning.
  • I kombination med precisionssåmaskiner är flytande gödning under sådd möjlig, se Kverneland Optima
  • Bättre användning av näringsämnen

DOKUMENT Kverneland iXtra LiFe

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.