Weidemann 1280

Multifunktionella Hoftracs

Kompakt konstruktion, låg tyngdpunkt, liten hjulradie och kraftfull prestanda – detta känneteckna sedan länge Hoftrac-byggrader och utgör som tidigare maskinens stora framgång. Utan ansträngning uppfyller Hoftracs varje arbetsuppgift och arbetar snabbt, flexibelt och säkert – en Hoftrac kan helt enkelt alltid att använda.


DOKUMENT Weidemann 1280

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.