Kverneland u-drill plus

Kverneland u-drill plus kompletterar produktgruppen med en kombinationsmaskin som finns i 3,0m, 4,0m fast och 4,0m och 6,0m fällbar.

U-drill plus utför såbäddsberedning, utjämning, återpackning, sådd och gödning i ett och samma arbetsmoment – med hög effektivitet, stor prestanda och hög hektaravkastning som främsta kännetecken. ”Plus” står för den extra funktionen i versionen för utsäde och gödsning, som gör det möjligt att applicera antingen utsäde och gödning eller alternativt två olika sorters utsäde samtidigt. Detta har uppnåtts genom den delade behållaren som är utrustad med två doseringsanordningar.

För att balansera den kortare uppväxtfasen stöder fosforgödseln den första groningen och utvecklingen av växterna på det mest effektiva sättet. I försök med vårsådda grödor har avkastningen ökat med upp till 25 % jämfört med grödor där gödning har tillförts med andra metoder.

I dagens jordbruksprocesser krävs dessutom flexibilitet och hög prestanda eftersom det har blivit allt mer populärt att använda två olika frön i en och samma passage. Den andra grödan utvecklas huvudsakligen efter skörden av huvudgrödan.
Beroende på arbetsbredden är behållarkapaciteten antingen 3000 l (3 m och 4 m) och 4350 l (6 m). Den fasta u-drill plus har en behållare som är delad i längdled och de två doseringsanordningarna är placerade på vardera sidan. Förhållandet är 40 : 60.
Kverneland u-drill plus kan leverera gödningsgivor på upp till 400 kg/ha och 15 km/h. Det trycksatta behållarsystemet i u-drill 6m fold säkerställer att dessa mängder bibehålls även under de svåraste förhållandena.
Fördelarna:
– Hög hastighet (10 – 18 km/tim).
– Perfekt placering av utsädet
– Modulärt ramkoncept för flexibel anpassning till kundernas krav.
– Helt ISOBUS-kompatibel
– Enkel hantering och underhåll
– Automatiskt kontrollerad hantering av förröjning


DOKUMENT Kverneland u-drill plus

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.