Dinapolis

Företaget startade sin verksamhet 1997, i början av sin verksamhet specialiserade sig på försäljning av begagnade jordbruksmaskiner, samt restaurering av den gamla typen semitrailers och trailers.

Vi började att designa och tillverka nya typer av trailers och semitraliers. Påhängsvagnar var avsedda för transport av nötkreatur, spannmål och halmbalar.

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.