120 anställda

OM STAFFARE

Staffare AB grundades 1982 av Anders Staffare. Resan började i ett litet försäljningskontor på Huddig AB:s fabrik med 1 anställd. Idag är vi ca 120 anställda och finns på 11 orter med fullserviceanläggningar i Uppsala, Bollnäs, Hudiksvall, Timrå, Skellefteå och Luleå. I Storvik, Västerås och Ängelholm. I Stockholm och Göteborg har vi försäljningskontor.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster av högsta kvalitét och strävar ständigt mot att förbättra vår organisation. Med en långsiktighet i varje agerande och kunden i fokus är vi en stark partner till våra kunder, medarbetare och leverantörer.

HÅLLBARHETSARBETE

Hållbar utveckling för Staffare innebär att ständigt utveckla och förbättra hur vi interagerar i samhället och den påverkan som verksamheten har på miljö, medarbetare och säkerhet samt att ta ett generellt samhällsansvar.

Vi på Staffare AB har ett stort ansvar gentemot våra intressenter att minimera vår negativa påverkan på omvärlden. Det är därför viktigt för oss att arbeta med hållbarhetsfrågorna. Staffare AB arbetar aktivt med att hålla bolaget uppdaterad om vilka krav och förväntningar som finns på bolaget. Till bolagets intressenter räknas kunder, leverantörer, anställda, berörda branschorganisationer och samhället i stort.

Hållbarhetsaspekter som identifierats som de viktigaste för Staffare AB är:
• Hållbar arbetsgivare
• Hållbart samhälle
• Hållbar miljö

KONTAKT

Klicka här för att kontakta oss.