SYNKRO 2-balksanslutningskultivatorer

PÖTTINGERS kultivatorer SYNKRO utvecklades för modern inarbetning av stubb. Vår kompakta, tvåbalkiga serie är lätt att dra och den har bara ett litet effektbehov. Ramhöjden på 80 cm garanterar ett arbete utan störningar.


DOKUMENT SYNKRO 2-balksanslutningskultivatorer

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.